Luxor - Veset

Egypt - Luxor

Místo, kde statisíce návštěvníků z celého světa přicházejí obdivovat kouzlo starých Théb. Může se zde nahlédnout do světa faraonů, jejich symbolů a zvyků - To je Luxor! Velkou roli pro rozkvět Luxoru hrál Nil, jakožto zdroj vláhy. První civilizace se tu začíná objevovat před 6000 lety. Dvě století, až do vlády Amenhotep IV. byly hlavním městem Théby. Théby však zůstaly v duších všech věřících. V 7. století př. n. l. byly Théby zničeny Asyřany a dodnes se z toho nevzpamatovaly.

Dnes je v Thébách (Veset) rozsáhlá archeologická lokalita asi 800 km jižně od pobřeží Středozemního moře na obou březích Nilu. Na východním břehu se nalézají současná vesnice a město Luxor, podle nichž jsou nazývány pozůstatky chrámových komplexů boha Amona Karnak a Luxor. V poušti na západním břehu Nilu je asi 8 km dlouhý pás nekropolí s hrobkami a zbytky královských zádušních chrámů (např. Dér el-Bahrí, Dér el-Medína, Dra Abún-Naga, Údolí králů, Údolí královen).

Egypt - Luxor

Název Veset ve starověku původně označoval celou provincii, město samotné Egypťané označovali prostě jako niw(et) – „Město“, z čehož je odvozeno jméno No, které je pro Veset používáno v bibli. Řekové používali pro město jméno Diospolis – „Město Diovo“, což je jen překlad staroegyptského niw(e)t Imn – „Město Amonovo“ založený za ztotožnění Amona s Diem. První řečtí cestovatelé ovšem používali jméno Théby. Jeho původ je nejasný, bývá odvozován od staroegyptského slova tape – „hlava“ nebo ze jména Džeme (starověké jméno dnešní lokality Medínit Habu), které bylo do řečtiny převedeno jako Théby.

V období Staré říše byl Veset pouhým provinčním městem. Poté, co se po prvním přechodném období podařilo místní dynastii znovu sjednotit Egypt, se stal Veset významným správním a náboženským střediskem. Zdejší velkolepé stavby byly slavné po celém starověkém světě. Město se rozrůstalo na obou březích Nilu. Východní břeh patřil živým a západní převážně mrtvým: na východním břehu bylo vystaveno město (Luxorský chrám) a na západě vznikly hrobky a významné chrámové komplexy (Údolí králů, Tutanchamonova hrobka).

Egypt - Tutanchamon

V roce 1997 se mohutně snížil počet přicházejících turistů díky krvavému teroristickému útoku. V jedné hrobce bylo zabito 58 turistů. Od této doby jsou chrámy střeženy velice důkladně policií.

Na výlet do Luxor či Vesetu je možné se vydat například z Hurghady (cca 300 km). Vždy je však nutné počítat s celým dnem - odjezdy autobusů jsou v brzkých ranních hodinách a návraty pak pozdě v noci.

Zdroj: Wikipedia