Pyramidy

Staří Egypťané postavili 108 pyramid,které do této doby zůstaly. Některé jsou však rozbořené, v některých zůstaly pouze základní kameny a některé byly rozebrány pro stavbu jiných budov. A proč jsou pyramidy takového tvaru? Slovo pyramida pochází z řeckého pyr, což znamená oheň a plamen ohňe vytváří pyramidový tvar, je však vytvářen několika stupni-odtud pochází několika stupňová pyramida. Někdy však může pocházet od slova pyra, což znamená hrob. V egyptu se pyramidy řeknou mer, v současnosti se nazývá al-háram.

Chci na dovolenou do Egypta, chci, chci, chci, ...

Gíza

Mezi sedm divů světa patří pyramidy v Gíze, postavené v letech 2 700 až 2 560 př. n. l.

Při cestě k těmto pyramidám vás určitě budou otravovat místní s žádostmi o bakšiš. Můžete se však dostat k pyramidám pomocí velbloudů a koňů, avšak je zakázáno na pyramidy lézt!

Významný mohutný skvost mezi pyramidami je Cheopsova pyramida, hned po vstoupení do vás vstoupí příjemná energie a vůně. Vedle ní je Muzeum sluneční bárky, v němž je jediná dochovaná pohřební loď. Před Chefrenovou pyramidou býval kdysi zádušní chrám,který už však není. Nejmenší a zároveň nejmladší pyramidou je Menkaureova pyramida, která byla bohužel poškozena vykradači hrobů. Dále jsou zde tři malé pyramidy, sloužící jako hrobky pro příslušníky královské rodiny. Za zmínku stojí Sfinga se lvím tělem a lidskou hlavou.

Chci na dovolenou do Egypta, chci, chci, chci, ...

Sakkára

Pyramidové pole pokračuje jižně od Gízy,nejvýznamější z nich se jmenuje Sakkara, které je asi 7 km dlouhé a vyskytují se zde mastavby hodnostářů. 4 km od Sakkáry jsou pyramidy v Abusíru,které jsou silně poškozeny.

Mastaby jsou velice zvláštní hrobky, ve kterém je je půdorys buď čtvercový nebo obdélníkový. Mezi nejvýznamější mastaby patří Idutinu Mastabu - tvořilo ji 10 komor. Jedna z nejznámějších mastab je Mererukova mastaba,kderá má 32 prostorů. najdeme zde dále také:Kagemniho mastabu, Ptahhotepova mastabu, Mastabu hodnostáře Ti a Tetiho pyramidu.

Cílem skoro všech výprav poutníků je svatyně Serapeum s morovými hroby posvátných býků.

Zlom v egypské architektuře představuje Džoserova stupňovitá pyramida, která je z vápence. Našlo se zde přes 40 000 vzácných kamenných nádob z břidlice, dioritu, vápence a alabastru.

Chci na dovolenou do Egypta, chci, chci, chci, ...

Mennofer

Cestu do Sákkary bychom měli spojit s návštěvou Mennoferu (Memfidy), které bylo prvním městem egyptských faraónů. Nachází se zde otevřené muzeum, ve kterém se tyčí kolos Ramesse II. Na druhé straně silnice spatříme Apiovo balzamovací místo, kde byla mumifikována svatá zvířata boha Ptaha.