Střední Egypt

Ve 4. století byl v Gebel At-Teir vystavěn klášter Deir Al Adhra. Hrobky Franzer byly vystavěny v páté až šesté dynastii.

Ozbrojená pevnost Minyá je vlastně centrum manufaktur na zpracování cukru, výrobu parfémů a mýdel. Můžeme zde vidět velký muslimský a křesťanský hřbitov Zawiyyet al-Mayyiteen (Místo smrti). Zde se rozděluje území na Horní a Dolní Egypt.

Místo Beni Hasan nabízí překrásný výhled do údolí, do pouště a na řeku. Je zde 39 hrobek. Hodně je však nedokončeno a nepřístupné pro turisty.

Kultovní centrum boha moudrosti Thotha nese název Hemopolis, pojmenováno podle řeckého boha Hermese. Jsou zde však pouhé ruiny, sochy Thotha a Amenhotepa III, pylon Ramsese II. Dále brána chrámu Middle kingdom. Je zde místní muzeum,kde jsou uschovány předměty nalezené v ruinách.

Chci na dovolenou do Egypta, chci, chci, chci, ...

Cestu ke katakombám vede před Tuna al-gebel, kde byli pohřbívání místní obyvatelé a posvátná zvířata. Byly tu prý kdysi mumifikování i psy.

Zajímavá je Isadorova kaple. Isadora byla žena, jež se utopila v Nilu za vlády Antoninuse Piusse. Její hrob je extrémně dobře zachován.

Tell al-Amarna byla založena faraónem Akhenatenem, který se svou ženou opustili všechny bohy a uznávali úplně nového boha Atona-sluneční kotouč. Po Akhenatenově smrti se věřící přesunuli do Théb a místo zůstalo opuštěné.

25 hrobek knězů se nachází v Tell al-Amarna Necropolic. Je zde hrobka Meryreova, policejního důstojníka – Hrobka Mahuova, faraónovy matky – hrobka Huya (matka se jmenovala Královna Tiy) a samotného faraóna Akhenatena. Dobu revoluce za nového boha Atona zachycují malby na stěnách.

Okolo 8 l od města Al-Qusiya se nachází Deir al-Muharraq, koptický komplex, kde dnes žije okolo 100 mnichů. Pověst vypráví,že zde žili v jeskyni Marie s Josefem. Křesaťané věří,že kostel al-Adhra je prvním kostelem na světě.

Bílý a červený klášter (Deir al-Abyad a Deir al-Ahmar) je blízko města Sohag. Bílý klášter je vystavěn z bílého vápence a kdysi tu bývalo přes 2000 mnichů. Červený klášter byl založen zlodějem Bishoiem. jsou zde fresky,nezvyklé sloupy a staré dřevěné dveřní zámky.

Chci na dovolenou do Egypta, chci, chci, chci, ...

Jako tradiční, 4500 let staré pohřebiště, kde místo odpoinku využil faraón Djer se nazývá Abydos. Uctíván tu byl bůh smrti - Osiris.

Leží zde chrám Setiho I. ,který patří mezi nejvíce zachované chrámy v Egyptě a uznávalo se tu 6 bohů a také chrám Ramsese II.

Ve městě vybudované na troskách osady zasvěcené Minovi, které se jmenuje Akhmin se tyčí 11m vysoká socha Meret Amun. Meret Amun byla dcera Ramsese II. , která se stala kněžkou chrámu Min, jehož trosky zarůstají v keřích nedaleko od sochy.

Setiho chrám se nachází ve městě Al-Balyana, kde však kromě tohoto chrámu není nic zajímavého. Je zde hodně policejních hlídek!

Hathorův chrám,který byl vystavěn ve třetím miléniu př. n. l. a za vlády ptolemaiovců prošel rekonstrukcí, má obrovskou kamennou střechu a v podzemí se skrývají chodby a sklepy se nachází v Dendaře.Dendara bývala rituální místo,kde bohyně lásky dala svému prvnímu dítěti život. právě na tomto místě je teď chrám.

Hlavním místem obchodu na arabsko-indické cestě byl Qift. Zastavovali zde také expedice na Sinaj.

Velice důležité jako islámské město v Egyptě byl Qus, v současné době se tu však provádí německo-americký projekt na zpracování zbytků cukrové třtiny na výrobu papíru.